ZLEPŠOVANIE RIADENIA

Viete si predstaviť, že by vaša firma fungovala lepšie? Nemusí ísť len o rast tržieb alebo zisku, ale o jej celkovú výkonnosť – koľko času a námahy je potrebnej na dosiahnutie konkrétneho cieľa.

Len dobre zorganizovaná firma je skutočne výkonnou firmou. Jej správne nastavenie, s dôrazom na dosahovanie stanovených cieľov, prinesie vyššiu výkonnosť, prehľad a spokojných zamestnancov.

AKÝ PROBLÉM RIEŠIME?

Koľko času?

...ako majiteľ alebo riaditeľ firmy venujete stratégii rozvoja spoločnosti (to, čo chcete riešiť)? A koľko vám zaberá operatíva (to, čo musíte riešiť)? Kam by ste firmu dokázali posunúť, keby ste sa viac venovali stratégii a menej operatíve?

Prieskumy ukazujú, že väčšina majiteľov a riaditeľov firiem sa venuje prevažne operatíve a podstatne menej stratégii. Ten, kto tento pomer dokáže otočiť, získa pre svoju firmu obrovskú konkurenčnú výhodu.

Správny cieľ

...by mal prinášať pozítivnu energiu. Prekonávanie prekážok pri jeho dosahovaní by malo byť motivujúce.

Dôležité je nielen stanoviť si správny cieľ (presný a kvantifikovateľný), ale rovnako vhodne aj zvoliť nástroje na jeho dosiahnutie. Cieľ aj nástroje dokáže najviac ovplyvniť majiteľ, resp. riaditeľ firmy, ciele by mali napĺňať jeho víziu, s ktorou firmu vlastne zakladal.

Aký typ

...inzerátu zverejníte, taký typ zamestnancov sa vám bude hlásiť. Ľudí netreba hľadať, treba ich pritiahnuť.

Štatistická väčšina firiem rieši primárne produkciu alebo obchod, ale ako najpálčivejší problém v súčasnosti označuje ľudské zdroje. Náboru a lojalite zamestnancov však venujú nepomerne málo času. Následkom toho sa znižuje výkonnosť, čo má negatívny dopad na veľa aspektov fungovania spoločnosti.

AKÚ HODNOTU PRINÁŠAME?

Býva náročné vystúpiť z dennodenných povinností a pozrieť sa na veci z nadhľadu. V prostredí, ktoré sa rýchlo mení, je schopnosť prispôsobiť sa nevyhnutnosťou.

 • pomáhame naformulovať správne ciele, odrážajúce aktuálny stav podniku a tak naplniť víziu majiteľa
 • vytvoríme zodpovedajúcu stratégiu a nastavíme nástroje na jej naplnenie
 • zavedieme funkčnú organizačnú štruktúru spoločnosti
 • pomenujeme príležitosti a riziká rozvoja firmy
 • navrhneme opatrenia na zvýšenie zisku, zníženie nákladov, dosiahnutie úspor a zrýchlenie procesov
 • pripravíme postupy na zlepšenie internej komunikácie a marketingu
 • dokážeme sa na veci pozrieť pohľadom majiteľa firmy
 • prinášame špecifické znalosti z predchádzajúcich projektov
 • hovoríme jazykom výroby, právnikov aj ítečkárov a dokážeme ich skĺbiť
 • realizujeme praktické riešenia, ktoré fungujú; niekde sú potrebné sofistikované nástroje, inokedy sedliacky rozum
 • smernice zbavujú neistoty a uchovávajú vedomosti
 • pestujeme kontakty a synergie medzi našimi partnermi
 • na firmu sa pozeráme celostne, ako na živý organizmus, skladajúci sa z presných súčastí, o ktorých chod sa treba starať, aby firma zdravo žila; význam jednotlivých súčastí môže byť v každej firme iný, ale celkovo musia fungovať všetky

AKO SA POSUNÚŤ ĎALEJ?

Nebudeme vám radiť

...ako robiť váš biznis, to viete najlepšie vy. Pomôžeme vám vaše ciele dosiahnuť čo najefektívnejšie - je to ako cvičiť sám alebo s dobrým trénerom, ktorého navyše nezaujíma len technika tréningu ale aj životospráva.

Základom vzťahu je pre nás dôvera a diskrétnosť. S našimi klientmi sa snažíme o vybudovanie dlhodobého partnerského vzťahu, vďaka ktorému dokážeme navnímať špecifiká ich podnikateľského príbehu a navrhnúť tak riešenia skutočne na mieru.

PONÚKAME KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Našim klientom okrem vyššie uvedených oblastí radíme aj v týchto témach:

 • Manažment zmeny
 • Finančné riadenie a financovanie projektov
 • Kontroling a reporting
 • Elektronizácia
 • Zavádzanie prvkov Priemyslu 4.0 a IIoT
 • Inovácia výrobku a/alebo služby a zvyšovanie pridanej hodnoty
 • Právne záležitosti a compliance

Robte rozhodnutia na základe dát, nie na základe pocitov.

KONTAKT

+421 905 421 905

KANCELÁRIE

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

nebotra consulting s.r.o.
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'16.8" E19°08'31.3"