PRÍLEŽITOSTI RASTU

S klientami rôznych veľkostí a ambícií hľadáme nové príležitosti, ktoré im pomôžu rásť. Sme partnerom na ceste, počas ktorej spoločne pomenujeme, otestujeme a uvedieme nové riešenia na trh. Cieľom je vytvoriť životaschopné portfólio odrážajúce ambície spoločnosti a výzvy v potrebách zákazníkov.

Náš prístup k pomenovaniu príležitostí rastu je v celku jednoduchý - spoločne pochopíme ako je na tom Vaša firma, pomenujeme brzdy a príležitosti rastu, pracujeme na „odbrzdení“ a zároveň testujeme nové príležitosti. Posledným krokom je hľadanie tých správnych zákazníkov, ktorých problém jednoducho vyriešite.

POSUNIEME VÁS VPRED

Hodnotenie aktuálnych produktov
Hľadanie príležitostí
Testovanie príležitostí
Hľadanie zákazníkov

Hodnotenie aktuálnych produktov

Spoločne pochopíme, ktoré produkty nám vytvárajú zisk a naopak, ktoré musíme dotovať. Pomenujeme riziká a príležitosti, ktoré nám aktuálne produkty ukrývajú.

Testovanie príležitostí

Príležitosti netestujeme len „na papieri“ ale aj v teréne. Konzultujeme ich s potenciálnymi zákazníkmi.
Umožňujeme im vyjadrovať sa v celom procese a tak vytvárame produkty, ktoré definuje skutočná potreba.

Hľadanie príležitostí

Odhalíme také príležitosti, ktoré odpovedajú Vašej ambícii. Príležitosti hľadáme na základe nových trendov a Vašej odbornosti. Hľadáme také príležitosti, ktoré riešia potreby zákazníkov a zároveň zapadajú do hodnôt Vašej firmy.

Hľadanie zákazníkov

Vrcholom spolupráce je vytvorenie pilotného projektu s novým zákazníkom. Zároveň, navrhujeme obchodné modely a konkrétne distribučné kanále pre nové produkty, tak aby Vaši obchodníci presne vedeli čo majú robiť.

KONTAKT

+421 905 421 905

KANCELÁRIE

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

nebotra consulting s.r.o.
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'16.8" E19°08'31.3"