Identifikačné údaje

nebotra consulting s.r.o.
sídlo: Jakubovo námestie 13, 811 09 Bratislava

IČO: 46123920
IČ DPH: SK2023250944

spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 108515/B

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK6511000000002928874855

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám