FINANCOVANIE ROZVOJA

Spájame vás so skvelými príležitosťami.

Chcete vaše podnikanie posúvať vpred a hľadáte finančné zdroje na dofinancovanie vašich plánov?
Hľadáte vhodnú firmu na spoluprácu pri vytváraní partnerstiev a rozvoji podnikania, aby ste si posilnili pozíciu na trhu alebo zdieľali expertízu kvôli minimalizácii nákladov?
Budeme vás navigovať v širokých možnostiach financovania, či už návratných alebo nenávratných. Zorientujeme vás v ponuke súkromných ako aj verejných zdrojov.

MOŽNOSTI FINANCOVANIA ZÁMEROV

Finančný investor
Strategický investor
Private equity
Seed capital
Venture capital
Bankové financovanie
Európske štrukturálne a investičné fondy
Investičná pomoc
Iné granty a dotácie

KOMPLEXNÉ PORADENSTVO

Sme partnerom, ktorý vás prevedie celým procesom, od zadefinovania projektu až po jeho úspešnú realizáciu. Poskytneme vám komplexné strategické, právne, finančné i projektové poradenstvo:

 • analýzy trhu
 • štúdie uskutočniteľnosti a finančné analýzy
 • spracovanie zámeru pre investorské, bankové alebo eurofondové financovanie
 • výber dodávateľa, resp. verejné obstarávanie
 • naformulovanie biznismodelu, resp. monetizácie produktu alebo služby
 • administratívne riadenie projektu
 • projektový a finančný manažment
 • poradenstvo pri predaji a kúpe podnikov alebo obchodných podielov

AKO SA POSUNÚŤ ĎALEJ?

Majitelia väčšinou majú nápady na rozvoj svojej firmy. Častokrát je to ale nedostatok finančných prostriedkov alebo dodatočné know-how, ktoré im bráni v ich realizácii. Pritom stačí iba spraviť prvý krok.

 • stretneme sa a prejdeme si váš zámer
 • analýza zámeru a výber vhodného zdroja financovania
 • vypracovanie biznisplánu alebo žiadosti o dotáciu a potrebnej dokumentácie
 • realizácia zámeru
 • vyhodnotenie projektu

Radi naše riešenia predstavíme aj vám, ozvite sa nám.

KONTAKT

+421 905 421 905

KANCELÁRIE

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

nebotra consulting s.r.o.
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'16.8" E19°08'31.3"