Štyri piliere pre úspešné zavedenie a udržanie zmien

Autor:Igor Čajko  • 26.10.2020  • Doba čítania 6 min
 

Organizačné a obchodné poradenstvo naším klientom so sebou prináša množstvo zmien, ktoré je potrebné v spoločnosti zaviesť. Správne nastavený cieľ spolu so zmenou správania dramaticky zvyšujú šancu na úspech a dávajú dobrý predpoklad na to, aby bola zmena nielen zavedená, ale najmä dlhodobo udržateľná. Základnými piliermi žiadanej zmeny správania sú:

  • Dôkladné vysvetlenie cieľa
  • Schopnosť ísť príkladom
  • Formálna podpora zmeny
  • Neustály rozvoj talentu a zručností
4 piliere pre zavedenie a udržanie zmienDôkladné vysvetlenie cieľa

„Dajte si záležať na vysvetlení PREČO je zmena dôležitá a zmena nastane prirodzene.“

Ľudské správanie je formované vnútornými presvedčeniami. V prípade, že ľudia vykonávajú činnosť, ktorá nie je v súlade s ich vnútorným nastavením, dochádza k nekomfortným pocitom a teda k vyššej námahe pri danej činnosti. Práve preto je vysvetlenie „PREČO“ tak dôležité k úspešnej a udržateľnej zmene. Pri vysvetľovaní významu zmeny, je vhodné využívať pozitívne a personalizované rámovanie odkazu. Pozitívne formovaná  myšlienka, ktorá sa približuje k presvedčeniam jednotlivca, dramaticky zvyšuje šance na žiadanú zmenu. Veľmi úspešná je napríklad technika “príbeh zmeny” v ktorej predstavíte dôvody na zmenu formou príbehu. Príbeh o tom, kam spoločnosť smeruje a ako daná zmena zapadá do celkovej stratégie firmy. 


V našej praxi sa často stretávame so situáciami, kedy je zmena skôr  autoritatívne nariadená ako odôvodnená a podrobne vysvetlená. Takto prezentovaná zmena nezapadne do presvedčenia zamestnancov, lebo narúša ich status quo, ktorý dlhodobo akceptujú a vnímajú jeho význam pre stav spoločnosti. Správne vysvetlenie zmeny ma presah na ďalší pilier vytvárania udržateľnej zmeny a to schopnosti riadiacich pracovníkov ísť príkladom.  


Schopnosť ísť príkladom

„Ukážte svojim zamestnancom, že sami vykonávate to, čo požadujete.“

Častým dôvodom prečo sa zmeny v organizácii nezavedú je, že riadiaci pracovníci neprispôsobia  svoje chovanie novej zmene, ktorú požadujú. Ich správanie  sa tak neprenesie na zamestnancov, ktorých myslenie má prejsť zmenou. Hlavným dôvodom je fakt, že ľudská myseľ má predispozíciu napodobňovať ostatných (častokrát tých, ktorí sú umiestnení vyššie v hierarchii) a preto je vytvorenie  nových sociálnych modelov dôležité pre zmenu správania jednotlivca v organizácií. 


Zavádzanie zdravej a udržateľnej zmeny by malo byť sprevádzané vecným modelovaním od lídrov v organizácií. Toto chovanie  je následne osvojené lídrami v tíme na nižších vrstvách a   zmena sa tak stane novou sociálnou normou, ktorú si zamestnanci naprieč firmou ľahko osvoja. 


Formálna podpora zmeny

„Správne nastavené mechanizmy a pracovné pozície vedú k efektívnej zmene.“

Procesy a mechanizmy v organizácií musia zodpovedať žiadanej zmene. Často sa stretávame so situáciami, kedy firmy  chápu nevyhnutnosť zmeny, no nezavedú nové mechanizmy (nezmenia status quo), ktoré sú pre zmenu nevyhnutné. Štandardne sú pod formálnou podporou chápané interné politiky a regulácie, ktoré vytvárajú akési hranice. Nemenej dôležité je tiež odstraňovanie zbytočných bariér a podpora dosiahnutých zmien prostredníctvom odmeňovania. Je ale  veľmi dôležité, aby bol tento systém nastavený správne a zamestnanci boli motivovaní odmenou za také aktivity, ktoré priamo so zmenou súvisia, nie za akúkoľvek (hoci pozitívnu) činnosť. Peniaze nie sú častokrát jedinou žiadúcou formou odmeny, odporúča sa zladiť odmenu s očakávaniami a hodnotami pracovníka (prípadne jeho tímu). 


Neustály rozvoj  talentu a zručností

„Aj starý pes sa vie naučiť novým trikom.“

Motivácia zamestnancov rastie, pokiaľ  veria, že ak zvýšia svoje individuálne úsilie, tak sa zvýši aj ich pravdepodobnosť dosiahnuť stanovené ciele.  Z tohto dôvodu by mali organizácie podporovať a vytvárať príležitosti na rozvoj a vzdelanie, ktoré sú v súlade s požadovanou zmenou. Zamestnanci potrebujú na zmenu motiváciu a sebavedomie. Správne nastavenie rozvoja je závislé od osvojenia potrebných zručností a od dostatočnej informovanosti k požadovanej zmene. Takto nastavený rozvoj vytvára u zamestnancov sebavedomie, ktoré je pre udržateľnú zmenu nevyhnutné. 

 

Mentálne nastavenie spoločnosti je rovnako dôležité ako správne strategické nastavenie. Pri zmene stratégie musí nastať aj zmena buniek spoločnosti (ľudí).  Čím väčší je súlad mentálneho nastavenia voči zmene samotnej, tým je väčšia pravdepodobnosť úspechu. Globálne úspešná poradenská spoločnosť McKinsey analyzovala úspešné firemné transformácie, pričom zistila, že sledovanie a dodržiavanie všetkých 4 pilierov,  je pri úspešných transformáciach 8-krát pravdepodobnejšie ako dodržiavanie len jedného z nich. 


Čítanie, ktoré by Vás mohlo zaujímať: Myslenie rýchle a pomalé, autor, Daniel Kahneman, je nositeľ nobelovej ceny  (originálny názov: Thinking, Fast and Slow), Vroomova teória očakávania (originálny názov Vroom's Expectancy Theory).  
Autor článku
Igor Čajko
senior konzultant

Špecializuje sa na rozvoj, finančné modelovanie potenciálnych obchodných príležitostí a zvyšovanie pridanej hodnoty.
Ďalšie články

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám