Silná firma – takéto sú trendy roka 2022

Autor:Michal Kukula  • 18.03.2022  • Doba čítania 5 min

Posledné dva roky priniesli mnoho spoločenských zmien. Tie sa odrazili nielen vo verejnom sektore, ale aj v tom súkromnom. Firmy sa musia adaptovať na nové prostredie a upravovať vnútorné procesy. V článku vám predstavíme tri prístupy, vďaka ktorým bude vaša firma nielen odolnejšia, ale navyše sa aj rýchlejšie prispôsobí novým situáciám.


1. Zmeny v štruktúre firmy a podmienkach práce 

V rokoch 2020 a 2021 sme sa najmä adaptovali – získavali sme základné poznatky o novom fungovaní a učili sa pracovať v inom prostredí či režime. Rok 2022 sa zameriava na rozvoj. V klasickom ponímaní bolo vo firmách hierarchické usporiadanie; lídri ale postupne vnímajú dôležitosť kvalitného projektového riadenia, vďaka ktorému je firma schopná rýchlejšie reagovať na neustále zmeny.

Okrem spoločenskej situácie je motivátorom týchto zmien aj fakt, že súčasťou pracovného kolektívu sú stále mladší ľudia. Je to veková skupina, ktorá vyrastala spolu s technológiami a tie sú ich prirodzenou súčasťou vo všetkých oblastiach života – a teda aj v práci. 

Ako ale pomôcť tomu, aby bol prechod do inej štruktúry čo najplynulejší? Industriálne firmy sa prioritne zameriavajú na implementáciu technológií do výrobnej sféry. Majitelia podnikov dnes viac ako kedykoľvek predtým dbajú na názory nielen manažmentu, ale aj výroby. Každý totiž vníma problém z perspektívy jemu vlastnej. Napríklad implementácia inovatívnych technológií a softvérov môže byť vyšším prvotným nákladom, ale práve výrobný personál vie pomôcť zhodnotením, či zavedenie novej technológie prispeje k zlepšeniu a zefektívneniu práce alebo je nástroj iba stratou času a financií.

Iné typy firiem sa sústredia aj na využívanie technológií mimo výroby – napríklad v oblasti komunikácie. Spomenúť môžeme celofiremný komunikačný softvér, platformu na projektové riadenie, na organizáciu mailov či na archiváciu a i. Podniky, ktorých zamestnanci prešli do režimu úplnej alebo čiastočnej práce mimo kancelárie, sa zase snažia svojím zamestnancom zabezpečiť kvalitné pracovné prostredie aj u nich doma. Chcú ich tak motivovať a vytvoriť prostredie podporujúce výkon. Môže ísť o kvalitnú stoličku, rýchlejšie pripojenie k internetu alebo tlačiareň. 

S prichádzajúcimi zmenami firmy objavujú mnohé benefity, o ktorých doteraz netušili. Viac priestoru na individuálnu prácu dáva väčšie možnosti novým nápadom či kreatívnemu mysleniu. Vedenie sa napríklad môže dohodnúť so zamestnancami na tom, že isté percento svojho času venujú hľadaniu inšpirácie, sledovaniu trendov či vývojovým úlohám. Ako motivácia môže slúžiť odmena za zlepšováky. 

Vzdelávanie a motivovanie zamestnancov viete prepojiť usporiadaním hackathonu, v ktorom zúčastnení pracujú na vyriešení zadaného problému. Svoj názor tak majú šancu prejaviť aj ľudia, ktorí sa prioritne rozhodovaniu nevenujú, majú však praktické skúsenosti z požadovanej oblasti. 

Je pre vás náročné implementovať tieto zmeny do vašej aktuálnej organizačnej štruktúry? Ak vnímate, že procesy u vás vo firme nefungujú plynulo, dohodnite si s nami konzultáciu.


2. Zameranie na spoločné záujmy a ciele 

Zatiaľ čo v  minulosti bol uprednostňovaný individualizmus, budúcnosť leží v spájaní sa s inými. Aj z kolektivizmu ale môžeme ťažiť. Vďaka nemu sa zvyšuje lojalita a dôraz na spoločné ciele, ale upevňujú sa aj vzťahy v skupine. Prijímajú sa rozhodnutia, ktoré sú najlepšie pre skupinu, nie pre jednotlivca. Nejde o malý trend, podobne konajú aj globálne značky ako Samsung a Apple, Toyota a General Motors či Canon a Kodak.

Zo spájania sa s inými môžu profitovať všetci. Spoločnosti a ich majitelia si začínajú čoraz viac uvedomovať, že vytváranie skutočne blízkych vzťahov a prepájanie dát nemusia byť iba strašiakom, ale najmä prínosom. Pravdou je, že firmy od spájania odrádza najmä strach zo zdieľania súkromných dát, vlastného výskumu či know-how. V takýchto prípadoch sa treba pozrieť na to, čo spájaním získate – aj vaša konkurenčná firma má totiž svoje špecifické postupy a vedomosti – sú súčasťou rovnakého trhu, využívajú obdobné technológie, čelia podobným výzvam... Ich analýzy pre vás môžu byť užitočné. Dôležité je však zvoliť si partnera, ktorý má podobné hodnoty a vízie a ktorému môžete dôverovať.

Kooperácia môže dokonca priniesť pozitívny dopad na vývoj firmy – vyriešiť problém, s ktorým si neviete dať rady, alebo získať návod zmeny, ktoré povedú k vyššej produkcii. V iných prípadoch môžete outsourcovať špecifický problém, na ktorý interne nemáte kapacity či prejsť spoločne s konkurenciou na nový trh a rozdeliť si tak počiatočné náklady. Zdieľané náklady na vývoj, inovácie alebo zefektívnenie výroby sú benefity, ktoré stoja za zmienku a z ktorých môžu čerpať všetky zapojené strany. Samozrejme, kľúčové je zdieľať iba informácie, ktoré sú v tejto kooperácii potrebné a za ktoré viete dostať kvalitnú protihodnotu.     

3. Prehodnotenie súčasného zásobovacieho reťazca 
Počiatky krízy v roku 2020 ukázali, aká veľká je závislosť firiem na dodávateľoch. Tieto výpadky a nedostatky by mali priniesť ponaučenie a slúžiť ako motivácia na ďalšie úpravy, aby firma dokázala predísť podobným situáciám v budúcnosti. Mnoho firiem zvolilo razantnejšie kroky a pristúpili k lokalizácii výroby. Kľúčovou jednotkou v rámci zásobovacieho reťazca sú dáta. Monitoring a analýza sú niekoľkými z mnohých nástrojov, ako vytvoriť zásobovací reťazec, ktorý je odolnejší a rýchlejšie sa prispôsobuje zmenám.Ako teda postupovať pri prehodnocovaní zásobovacieho reťazca?

  1. Definujte si vašu aktuálnu stratégiu
    Majiteľ a vedenie dokážu najlepšie zhodnotiť, aké sú možné hrozby alebo aké má firma slabé stránky, ktoré ju môžu v akejkoľvek časti výrobného procesu ohroziť. Bez toho, aby ste dôkladne označili riziká, nebude možné nájsť nástroje na ich odstránenie.
  2. Aplikácia dát
    Na základe dát postupne vytvárajte novú stratégiu a hľadajte riešenia, ktoré riziká znižujú. Riešením najbežnejších problémov je napr. diverzifikácia dodávateľov, príp. kontraktovanie dodávateľov, kt. oslovíte v prípade potreby. Ďalej je to práca s množstvom zásob, ktoré máte k dispozícii, práca s inováciami a s technológiami, ktoré vo firme využívate. Mnoho podnikov siaha po optimalizácii ľudských zdrojov – či už je to zníženie, na ušetrenie nákladov, alebo zvýšenie, na zabezpečenie chodu výroby aj vo výnimočných prípadoch.

Pri implementácii týchto trendov môže dôjsť k zvýšeniu nákladov. Avšak firma získa lepšiu flexibilitu pri zásobovaní a minimalizuje nedostatky vo výrobe. Celý proces sa tak stáva oveľa efektívnejším.


Zo sledovania trendov môže firma výrazne profitovať. Trendy môžu podporiť jej rast, zrýchliť a zlepšiť prispôsobenie sa na nové podmienky a situácie. Implementácia zmien si však vyžaduje vedenie podniku, ktoré je otvorené zmenám. Ak neviete vyriešiť vnútorné problémy vo firme alebo naskočiť na rozbiehajúci sa vlak trendov,
obráťte sa na kvalitného konzultanta. 

Autor článku
Michal Kukula
managing partner

Venuje sa analýzam podnikateľského potenciálu klientov, organizačnému nastaveniu a zlepšeniu výkonnosti firiem
Ďalšie články

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám