Ako uchopiť nový rok

Autor:Michal Kukula  • 19.01.2021  • Doba čítania 5 min
 

Máme za sebou prvý naozaj pracovný týždeň nového roka. Ja som ho tradične venoval partnerom, zisťoval som ich plány. Rok sa rozbehol rôzne, v závislosti od segmentu podnikania. Klienti poskytujúci služby, najmä z oblasti cestovného ruchu, patria medzi tých, ktorých koronakríza zasiahla najviac, naproti tomu klienti z oblasti strojárstva a elektrotechnického priemyslu sú už väčšinou v plnom nasadení, niektorí z dôvodu objednávok pracovali aj počas koncoročných sviatkov. Silný koniec roka v priemysle potvrdzujú aj údaje Štatistického úradu SR, ktorý v decembri reportoval viac ako 3 % medziročný rast v priemyselnej výrobe. Pripomeňme si, že v marci priemyselná výroba zaznamenala prepad o viac ako 40 %...

 

Pamätám si na prvé dva týždne po 6. marci minulého roka, všetci sme boli zaskočení a biznisový život pre väčšinu z nás na tých pár dní naozaj zastal. Následný nábeh bol rozpačitý, neistý, vyčnievalo však pár príkladov ľudí a firiem, ktorí zhodnotili situáciu, prepracovali svoje krátkodobé ciele a opäť sa s vervou pustili do práce. Viacerým klientom sme pomáhali s úspornými opatreniami, s oživením a rozšírením obchodu. Bolo pre mňa nesmierne inšpiratívne sledovať, ako ľudia po 50-tke a 60-tke, zvyknutí pracovať intenzívne, ale v rutine, zrazu veľmi rýchlo menili svoje návyky, boli ochotní prijímať nové myšlienky a pretavovať ich do života. Pre svojich kolegov a zamestnancov boli (a sú) skutočnými lídrami, ktorých chceli v ťažkej situácii nasledovať, pretože ponúkli zmysluplnú víziu. V mnohých organizáciách sa pri realizácii optimalizačných opatrení a zmien odhalilo, kto je skutočne "na palube" a kto sa len vezie. V niektorých firmách sa ukázala absencia lídra slabou schopnosťou reagovať na novú situáciu a urýchlila medzigeneračnú výmenu alebo angažovanie externého výkonného riaditeľa. 

 

Najviac urýchleným procesom sa stala elektronizácia a to jednak vnútropodnikových procesov (hlavne kvôli home office), ale najmä skvalitnenia digitálnej identity (internetové stránky, sofistikované elektronické prezentácie, elektronické obchody a pod.), pretože aj tradičné odvetvia pochopili, že bez nej si neudržia svoju konkurencie schopnosť. Následne sa čoraz silnejšou témou stáva bezpečnosť v kybernetickom priestore.

 

Uplynulý rok bol v mnohých firmách dôvodom rozhýbania zmien, na ktoré predtým "nebol čas". Každá väčšia zmena je náročná a niektoré zmeny bolia, majú však priniesť niečo nové, niečo lepšie. Získať ľudí pre zmenu, aby v nej nielen videli význam, ale aby sa stali jej aktívnou súčasťou je náročný, no pre úspech nevyhnutný proces. A ak vám nabudúce niekto bude tvrdiť, že jeden človek predsa nemôže zmeniť svet, pripomeňte mu toho, ktorý si objednal polievku z netopiera. :-)

 

Pevne verím, že začínajúci rok bude rokom príležitostí pre čo najviac z vás a že sa vám podarí tieto príležitosti správne uchopiť. Veľké ponaučenia "z krízového vývoja":

  • vnímať trh a neustále sa snažiť byť súčasťou zmeny
  • plánovať skutočne konkrétne ciele
  • vyskladať tím pracovníkov vhodných na naplnenie týchto cieľov (iný "Mannschaft" potrebujete na 3 % medziročný rast a iný na 20 % alebo zahraničnú expanziu)
  • zbierať a vyhodnocovať vnútrofiremné dáta - umožňujú výrazne lepšie riadenie
  • vyhradiť si čas na analýzu úspechov a neúspechov

 

Želám vám v novom roku veľa zdravia, úspechov a spokojnosti. Zdravie je určujúce pre to, aby sme sa mohli plnohodnotne realizovať. Pri definícii úspechu platí, že sto ľudí - sto názorov, ja vám prajem, aby ste boli úspešní v dosahovaní svojich cieľov. A spokojnosť najmä s tým, ako sa cítite a žijete svoj život.

Autor článku
Michal Kukula
managing partner

Venuje sa analýzam podnikateľského potenciálu klientov, organizačnému nastaveniu a zlepšeniu výkonnosti firiem (procesné a ekonomické aspekty).
Ďalšie články

Kontakt

+421 905 421 905

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2