Ako byť skutočne úspešný

Autor:Michal Kukula  • 04.02.2020  • Doba čítania 3 min
Máme za sebou prvý mesiac roka. Na jeho začiatku, nech sa to zdá byť akokoľvek iracionálne, si väčšina z nás dáva novoročné predsavzatia. Nový rok si spájame s novým začiatkom a od predsavzatí si sľubujeme motiváciu smerujúcu k želanému výsledku - vízii. Rozvíjame ju tým, že si stanovíme ciele.

Väčšina ľudí si želá byť v živote úspešná. Pri vyslovení otázky, čo úspech vlastne znamená, sa názory rôznia. Pre niektorých sú to peniaze, pre iných sláva, ďalší si úspech spájajú s dosiahnutím výnimočných výsledkov v práci, pri koníčku. Osobne preferujem definíciu úspechu ako schopnosti dosahovať stanovené ciele. Toto tvrdenie vytvára základ, na ktorom je možné stavať. Ak byť úspešný znamená dosahovať stanovené ciele, vyvstávajú dve otázky:

  • ako si správne stanoviť ciele (vhodné nástroje na koncipovanie cieľov, napr. že cieľ má byť konkrétny a merateľný),
  • ako si stanoviť správne ciele (ktoré nás posunú vpred, v prenesenom význame teda ciele, ktoré nám dajú to, čo potrebujeme a nielen to, čo chceme).

Naša schopnosť dosahovať určené ciele nás významne ovplyvňuje, ba až definuje. Pokiaľ ciele dosahujeme, citíme sa dobre a naopak. Sebadôveru budujeme práve opakovane dosahovanými úspechmi. Je to veľmi často cesta sklamaní a vytrvalosti. Aby bola čo najmenej tŕnistá, potrebujeme si zadefinovať reálny cieľ, ale dostatočne ambiciózny. Ako sa hovorí, cieľ by nás mal trochu vystrašiť, ale zároveň veľmi nadchnúť, kedykoľvek naň myslíme.

Následne si potrebujeme určiť nástroje a spôsoby, ktorými sa k cieľu priblížime a dostatočne krátke míľniky, prostredníctvom ktorých si overujeme plnenie cieľa. Pokiaľ sa čokoľvek odchýli od plánu, je potrebné to náležite korigovať. Tento postup možno znie veľmi technokraticky a iste, cieľ je možné dosiahnuť aj intuitívne, ale rozdiel vo výsledku, resp. v čase jeho dosiahnutia, je pri rovnakých predispozíciách obrovský.

Dosahovanie úspechov je teda mechanika - opakovanie fungujúcich princípov. Ak chcete poznať správne nástroje na dosahovanie správnych cieľov, sme tu radi pre vás.

Veľa úspechov v tomto roku!
Autor článku
Michal Kukula
managing partner

Venuje sa analýzam podnikateľského potenciálu klientov, organizačnému nastaveniu a zlepšeniu výkonnosti firiem (procesné a ekonomické aspekty).
Ďalšie články

Kontakt

+421 905 421 905

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2