BLOG

Hľadáte informácie, ktoré vám pomôžu s rozvojom vášho podnikania? Niekedy stačí urobiť malý krok, aby nastali veľké zmeny - podnetné čítanie pre strategický rozvoj firmy.

Radi sa s vami podelíme o rady, praktické tipy, ale aj zamyslenia na aktuálne témy. Poznanie správnych nástrojov pre riadenie firmy vám ukáže, kam máte smerovať svoju pozornosť, aby firma fungovala čo najefektívnejšie.

Aktualizácia: Aká bude stratégia inteligentnej špecializácie Slovenska v novom programovom období?

Stratégia Európa 2020 bola schválená Európskou radou v roku 2010 a jej cieľom je inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a koordinácia postupov. Dôraz sa v nej kladie najmä na regionálnu politiku. Práve tá totiž zabezpečuje premenu inovácií do praktických opatrení. Vytvorenie stratégií inteligentnej špecializácie (RIS3 2021+) sa preto stalo jednou z podmienok na to, aby zameranie európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie rokov 2021 - 2027 bolo cielenejšie. Čo to znamená v praxi?
Autor:Matej Hotovčin  • 03.09.2021  • Doba čítania 7 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Opatrenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)

Núdzový stav na Slovensku skončil 14. mája 2021. Mimoriadna situácia na území SR trvá nepretržite od 11. marca 2020 a bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111. Vláda SR na svojom rokovaní dňa 9.6.2021 rozhodla o predĺžení projektu „Prvá pomoc“ na mesiace júl – december 2021. Po novom sa však pomoc bude od júla uplatňovať v súlade s tzv. celonárodným covid automatom a teda výška príspevku bude závisieť od toho, aký stupeň varovania bude v príslušnom mesiaci na celonárodnej úrovni stanovený.
Autor:Mária Kukulová  • 11.08.2021  • Doba čítania 16 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Ako vybrať kvalitného konzultanta pre vašu firmu?

Vo firmách prevláda názor, že najatie konzultanta je pomerne nákladnou záležitosťou. To môže byť sčasti pravda, obzvlášť, ak si vyberiete nesprávneho človeka, ktorý nielenže nerozumie do hĺbky vášmu biznisu, ale rozchádzate sa aj hodnotovo. Často je však veľmi ťažké, najmä na začiatku spolupráce, odpozorovať, či sa dobrý dojem z obchodnej prezentácie pretaví aj do dobrého pocitu pri realizácii projektu.
Autor:Michal Kukula  • 22.07.2021  • Doba čítania 6 min
 
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

9 tipov, ako si vybudovať mentálnu odolnosť a zvládať sebariadenie

Byť schopný reagovať s chladnou v hlavou v situáciách, kedy sa doslova trasie zem pod nohami, si vyžaduje veľkú dávku nadhľadu a sebakontroly. Oplývať sebadôverou a vedieť vhodne reagovať aj vo vypätých situáciách je typ správania, ktoré by si chcel osvojiť asi každý z nás. Človek, ktorý zvláda krízové situácie s prehľadom, býva obvykle aj dobrým vodcom, pretože miesto problému vidí cieľ a spôsoby, akým ho dosiahnuť.
Autor:Ľudmila Richwine  • 23.03.2021  • Doba čítania 6 min
 
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Ako uchopiť nový rok

Máme za sebou prvý naozaj pracovný týždeň nového roka. Ja som ho tradične venoval partnerom, zisťoval som ich plány. Rok sa rozbehol rôzne, v závislosti od segmentu podnikania. Klienti poskytujúci služby, najmä z oblasti cestovného ruchu, patria medzi tých, ktorých koronakríza zasiahla najviac, naproti tomu klienti z oblasti strojárstva a elektrotechnického priemyslu sú už väčšinou v plnom nasadení, niektorí z dôvodu objednávok pracovali aj počas koncoročných sviatkov.
Autor:Michal Kukula  • 19.01.2021  • Doba čítania 5 min
 
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Ako urobiť projektovú kalkuláciu správne?

Jedným z významných nástrojov zabezpečujúcim zvyšovanie efektívnosti a kvality práce je kalkulačný systém, vďaka ktorému môžeme zistiť rozsah a štruktúru vynaloženého úsilia na konkrétny výkon. Kalkulácia je vo všeobecnosti chápaná ako nástroj na zistenie nákladov na kalkulačnú jednotku, ktorou môže byť konečný výrobok, polotovar, práca, služba resp. ich kombinácia. V závislosti od typu kalkulačnej jednice ju môžeme vyjadriť množstvom (kilogramy, kusy, litre,...), časom (hodiny, dni...) alebo iným spôsobom (suma v Eur,...).
Autor:Mária Kukulová  • 26.11.2020  • Doba čítania 5 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Ekologickejšia Európa a Slovensko

Európska komisia zverejnila minulý mesiac výzvy v rámci Európskej zelenej dohody v objeme až 1 miliardy eur, ktorej cieľom je podnietiť udržateľné oživenie cielenejšou reakciou na klimatickú krízu a väčšiu ochranu biodiverzity.
Autor:Matej Hotovčin  • 27.10.2020  • Doba čítania 5 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Štyri piliere pre úspešné zavedenie a udržanie zmien

Organizačné a obchodné poradenstvo naším klientom so sebou prináša množstvo zmien, ktoré je potrebné v spoločnosti zaviesť. Správne nastavený cieľ spolu so zmenou správania dramaticky zvyšujú šancu na úspech a dávajú dobrý predpoklad na to, aby bola zmena nielen zavedená, ale najmä dlhodobo udržateľná.
Autor:Igor Čajko  • 26.10.2020  • Doba čítania 6 min
 
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Priority finančnej podpory EÚ na roky 2021 - 2027

V tomto roku sa končí sedemročné programové obdobie a prípravy na financovanie z verejných zdrojov na roky 2021 – 2027 sú v plnom prúde, hoci ovplyvňované novými spoločenskými výzvami, ktoré rok 2020 celosvetovo priniesol. Rozpočet preto odráža priority Európy, ktoré sú dôležité na zabezpečenie udržateľného oživenia.
Autor:Matej Hotovčin  • 22.09.2020  • Doba čítania 3 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Ako sa brániť negatívnemu pôsobeniu entropie na Vašu firmu

Stalo sa Vám, že z firmy začali odchádzať tí najschopnejší pracovníci? Všimli ste si rastúci tlak na zmeny a inovácie v podniku? Zaregistrovali ste, že si zamestnanci začali po čase vysvetľovať veci po svojom?
Autor:Michal Kukula  • 30.06.2020  • Doba čítania 5 min
 
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Social distancing - príležitosť pre zmenu biznis modelu a rozšírenie predajných kanálov

V súvislosti s koronavírusom sa hovorí, že len urýchlil už aj tak nevyhnutné smerovanie vo viacerých odvetviach. Jeden z firemných benefitov v podobe home-officu sa stal nutnosťou, nakupovanie online vzrastá raketovou rýchlosťou. Aká je predikcia po ukončení pandémie? Sme pri zrode nových pracovno-spoločenských návykov alebo ide len o dočasný trend?
Autor:Ľudmila Richwine  • 27.04.2020  • Doba čítania 3 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Právne aspekty režimu pracovníkov a zmluvných záväzkov v súvislosti s novým koronavírusom (COVID-19)

S príchodom pandémie vzniká mnoho otázok a firmy nevedia, aký postoj majú v novovzniknutej situácii z právneho hľadiska zaujať. Prinášame vám preto praktické rady a riešenia - aké preventívne opatrenia by mal zamestnávateľ prijať, či môže zamestnanec odmietnuť dostaviť sa na pracovisko alebo ako postupovať v prípade nariadenia karanténneho opatrenia.
Autor:Mária Kukulová  • 23.03.2020  • Doba čítania 11 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Akčný plán na ochranu firmy #COVID19

Opatrenia okolo nového korona vírusu priniesli veľa komplikácií a neistoty. Keďže väčšina našich klientov pôsobí v oblasti výroby, uvádzame odporúčania určené primárne im; princípy sú však všeobecne použiteľné pre všetky spoločnosti. Pár firmám sa naskytla trhová príležitosť, ale väčšine podnikov to spôsobí zníženie tržieb a potrebu zavedenia ochranných opatrení.
Autor:Michal Kukula  • 23.03.2020  • Doba čítania 9 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Opatrenia vlády a EÚ na zmiernenie následkov reštrikcií v súvislosti s COVID-19

V súvislosti s navrhovanými a prijatými vládnymi opatreniami, vzniká množstvo otázok a nejasností. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa súčasnej situácie a jej dosahu na vaše podnikanie, obráťte sa na nás, navrhneme vám konkrétne opatrenia. Prvú odbornú konzultáciu radi poskytneme bezplatne.
Autor:Michal Kukula  • 23.03.2020  • Doba čítania 7 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Ako efektívne pracovať na home office

Všetci neustále hovoríme o výhodách elektronickej doby - rýchla donáška jedla, dostupnosť produktov online takmer bez obmedzenia, možnosť rýchlej komunikácie. Teraz máme príležitosť si naplno otestovať jej limity a výhody.
Autor:Ľudmila Richwine  • 23.03.2020  • Doba čítania 5 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Ako byť skutočne úspešný

Máme za sebou prvý mesiac roka. Na jeho začiatku, nech sa to zdá byť akokoľvek iracionálne, si väčšina z nás dáva novoročné predsavzatia. Nový rok si spájame s novým začiatkom a od predsavzatí si sľubujeme motiváciu smerujúcu k želanému výsledku - vízii. Rozvíjame ju tým, že si stanovíme ciele.
Autor:Michal Kukula  • 04.02.2020  • Doba čítania 3 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

KONTAKT

+421 905 421 905

KANCELÁRIE

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

nebotra consulting s.r.o.
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'16.8" E19°08'31.3"