Blog

Hľadáte informácie, ktoré vám pomôžu s rozvojom vášho podnikania? Niekedy stačí urobiť malý krok, aby nastali veľké zmeny - podnetné čítanie pre strategický rozvoj firmy.

Radi sa s vami podelíme o rady, praktické tipy, ale aj zamyslenia na aktuálne témy. Poznanie správnych nástrojov pre riadenie firmy vám ukáže, kam máte smerovať svoju pozornosť, aby firma fungovala čo najefektívnejšie.

Silná firma – takéto sú trendy roka 2022

Posledné dva roky priniesli mnoho spoločenských zmien. Tie sa odrazili nielen vo verejnom sektore, ale aj v tom súkromnom. Firmy sa musia adaptovať na nové prostredie a upravovať vnútorné procesy. V článku vám predstavíme tri prístupy, vďaka ktorým bude vaša firma nielen odolnejšia, ale navyše sa aj rýchlejšie prispôsobí novým situáciám.
Autor:Michal Kukula  • 18.03.2022  • Doba čítania 5 min

Opatrenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)

Situácia sa v súvislosti s variantom omikron postupne blíži k lepšiemu vývoju. K prvému uvoľňovaniu opatrení došlo 26. februára, od pondelka 14. marca sa zrušili kapacitné obmedzenia na hromadných podujatiach.   Mnohé nariadenia sa odvíjajú od aktuálnej situácie. Medzi najdôležitejšie zmeny patria: - zrušenie kapacitných obmedzení na hromadných podujatiach, - zrušenie obmedzenia prevádzkových hodín, - povinosť nosenia respirátora FFP2, - platnosť kurzarbeitu, - zmena dátumu platnosti očkovania, - zavedenie certifikátu o výnimke z očkovania, - skrátenie dĺžky karantény.
Autor:Mária Kukulová  • 14.03.2022  • Doba čítania 21 min

4 kroky pre rast firmy

Či už ste majiteľom menšieho podniku alebo väčšej firmy, cieľ je vždy rovnaký – zabezpečiť rast firmy. Progres sa však odvíja od mnohých premenných a aj od toho, ako rýchlo sa firma i jej vedenie dokáže adaptovať na meniace sa podmienky. V článku pomenujeme 4 hlavné kroky, na ktoré sa zamerať, aby bol rast vašej firmy hladký a plynulý.
Autor:Michal Kukula  • 21.12.2021  • Doba čítania 4 min

Informované rozhodovanie: Ako môže pomôcť vašej firme a 5 krokov na jeho úspešné zavedenie.

Cieľom každého majiteľa alebo manažéra spoločnosti je robiť čo najčastejšie optimálne rozhodnutia, ktoré prinášajú pridanú hodnotu pre firmu. Začneme teda otázkou, ktorá smeruje k takému želanému výsledku. Ako môžem robiť stabilné a konzistentné rozhodnutia, ktoré budú pre našu firmu prospešné?
Autor:Igor Čajko  • 05.10.2021  • Doba čítania 5 min

Aktualizácia: Aká bude stratégia inteligentnej špecializácie Slovenska v novom programovom období?

Stratégia Európa 2020 bola schválená Európskou radou v roku 2010 a jej cieľom je inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a koordinácia postupov. Dôraz sa v nej kladie najmä na regionálnu politiku. Práve tá totiž zabezpečuje premenu inovácií do praktických opatrení. Vytvorenie stratégií inteligentnej špecializácie (RIS3 2021+) sa preto stalo jednou z podmienok na to, aby zameranie európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie rokov 2021 - 2027 bolo cielenejšie. Čo to znamená v praxi?
Autor:Matej Hotovčin  • 03.09.2021  • Doba čítania 7 min

Ako vybrať kvalitného konzultanta pre vašu firmu?

Vo firmách prevláda názor, že najatie konzultanta je pomerne nákladnou záležitosťou. To môže byť sčasti pravda, obzvlášť, ak si vyberiete nesprávneho človeka, ktorý nielenže nerozumie do hĺbky vášmu biznisu, ale rozchádzate sa aj hodnotovo. Často je však veľmi ťažké, najmä na začiatku spolupráce, odpozorovať, či sa dobrý dojem z obchodnej prezentácie pretaví aj do dobrého pocitu pri realizácii projektu.
Autor:Michal Kukula  • 22.07.2021  • Doba čítania 6 min
 

9 tipov, ako si vybudovať mentálnu odolnosť a zvládať sebariadenie

Byť schopný reagovať s chladnou v hlavou v situáciách, kedy sa doslova trasie zem pod nohami, si vyžaduje veľkú dávku nadhľadu a sebakontroly. Oplývať sebadôverou a vedieť vhodne reagovať aj vo vypätých situáciách je typ správania, ktoré by si chcel osvojiť asi každý z nás. Človek, ktorý zvláda krízové situácie s prehľadom, býva obvykle aj dobrým vodcom, pretože miesto problému vidí cieľ a spôsoby, akým ho dosiahnuť.
Autor:Ľudmila Richwine  • 23.03.2021  • Doba čítania 6 min
 

Ako uchopiť nový rok

Máme za sebou prvý naozaj pracovný týždeň nového roka. Ja som ho tradične venoval partnerom, zisťoval som ich plány. Rok sa rozbehol rôzne, v závislosti od segmentu podnikania. Klienti poskytujúci služby, najmä z oblasti cestovného ruchu, patria medzi tých, ktorých koronakríza zasiahla najviac, naproti tomu klienti z oblasti strojárstva a elektrotechnického priemyslu sú už väčšinou v plnom nasadení, niektorí z dôvodu objednávok pracovali aj počas koncoročných sviatkov.
Autor:Michal Kukula  • 19.01.2021  • Doba čítania 5 min
 

Ako urobiť projektovú kalkuláciu správne?

Jedným z významných nástrojov zabezpečujúcim zvyšovanie efektívnosti a kvality práce je kalkulačný systém, vďaka ktorému môžeme zistiť rozsah a štruktúru vynaloženého úsilia na konkrétny výkon. Kalkulácia je vo všeobecnosti chápaná ako nástroj na zistenie nákladov na kalkulačnú jednotku, ktorou môže byť konečný výrobok, polotovar, práca, služba resp. ich kombinácia. V závislosti od typu kalkulačnej jednice ju môžeme vyjadriť množstvom (kilogramy, kusy, litre,...), časom (hodiny, dni...) alebo iným spôsobom (suma v Eur,...).
Autor:Mária Kukulová  • 26.11.2020  • Doba čítania 5 min

Ekologickejšia Európa a Slovensko

Európska komisia zverejnila minulý mesiac výzvy v rámci Európskej zelenej dohody v objeme až 1 miliardy eur, ktorej cieľom je podnietiť udržateľné oživenie cielenejšou reakciou na klimatickú krízu a väčšiu ochranu biodiverzity.
Autor:Matej Hotovčin  • 27.10.2020  • Doba čítania 5 min

Štyri piliere pre úspešné zavedenie a udržanie zmien

Organizačné a obchodné poradenstvo naším klientom so sebou prináša množstvo zmien, ktoré je potrebné v spoločnosti zaviesť. Správne nastavený cieľ spolu so zmenou správania dramaticky zvyšujú šancu na úspech a dávajú dobrý predpoklad na to, aby bola zmena nielen zavedená, ale najmä dlhodobo udržateľná.
Autor:Igor Čajko  • 26.10.2020  • Doba čítania 6 min
 

Priority finančnej podpory EÚ na roky 2021 - 2027

V tomto roku sa končí sedemročné programové obdobie a prípravy na financovanie z verejných zdrojov na roky 2021 – 2027 sú v plnom prúde, hoci ovplyvňované novými spoločenskými výzvami, ktoré rok 2020 celosvetovo priniesol. Rozpočet preto odráža priority Európy, ktoré sú dôležité na zabezpečenie udržateľného oživenia.
Autor:Matej Hotovčin  • 22.09.2020  • Doba čítania 3 min

Ako sa brániť negatívnemu pôsobeniu entropie na Vašu firmu

Stalo sa Vám, že z firmy začali odchádzať tí najschopnejší pracovníci? Všimli ste si rastúci tlak na zmeny a inovácie v podniku? Zaregistrovali ste, že si zamestnanci začali po čase vysvetľovať veci po svojom?
Autor:Michal Kukula  • 30.06.2020  • Doba čítania 5 min
 

Social distancing - príležitosť pre zmenu biznis modelu a rozšírenie predajných kanálov

V súvislosti s koronavírusom sa hovorí, že len urýchlil už aj tak nevyhnutné smerovanie vo viacerých odvetviach. Jeden z firemných benefitov v podobe home-officu sa stal nutnosťou, nakupovanie online vzrastá raketovou rýchlosťou. Aká je predikcia po ukončení pandémie? Sme pri zrode nových pracovno-spoločenských návykov alebo ide len o dočasný trend?
Autor:Ľudmila Richwine  • 27.04.2020  • Doba čítania 3 min

Právne aspekty režimu pracovníkov a zmluvných záväzkov v súvislosti s novým koronavírusom (COVID-19)

S príchodom pandémie vzniká mnoho otázok a firmy nevedia, aký postoj majú v novovzniknutej situácii z právneho hľadiska zaujať. Prinášame vám preto praktické rady a riešenia - aké preventívne opatrenia by mal zamestnávateľ prijať, či môže zamestnanec odmietnuť dostaviť sa na pracovisko alebo ako postupovať v prípade nariadenia karanténneho opatrenia.
Autor:Mária Kukulová  • 23.03.2020  • Doba čítania 11 min

Akčný plán na ochranu firmy #COVID19

Opatrenia okolo nového korona vírusu priniesli veľa komplikácií a neistoty. Keďže väčšina našich klientov pôsobí v oblasti výroby, uvádzame odporúčania určené primárne im; princípy sú však všeobecne použiteľné pre všetky spoločnosti. Pár firmám sa naskytla trhová príležitosť, ale väčšine podnikov to spôsobí zníženie tržieb a potrebu zavedenia ochranných opatrení.
Autor:Michal Kukula  • 23.03.2020  • Doba čítania 9 min

Opatrenia vlády a EÚ na zmiernenie následkov reštrikcií v súvislosti s COVID-19

V súvislosti s navrhovanými a prijatými vládnymi opatreniami, vzniká množstvo otázok a nejasností. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa súčasnej situácie a jej dosahu na vaše podnikanie, obráťte sa na nás, navrhneme vám konkrétne opatrenia. Prvú odbornú konzultáciu radi poskytneme bezplatne.
Autor:Michal Kukula  • 23.03.2020  • Doba čítania 7 min

Ako efektívne pracovať na home office

Všetci neustále hovoríme o výhodách elektronickej doby - rýchla donáška jedla, dostupnosť produktov online takmer bez obmedzenia, možnosť rýchlej komunikácie. Teraz máme príležitosť si naplno otestovať jej limity a výhody.
Autor:Ľudmila Richwine  • 23.03.2020  • Doba čítania 5 min

Ako byť skutočne úspešný

Máme za sebou prvý mesiac roka. Na jeho začiatku, nech sa to zdá byť akokoľvek iracionálne, si väčšina z nás dáva novoročné predsavzatia. Nový rok si spájame s novým začiatkom a od predsavzatí si sľubujeme motiváciu smerujúcu k želanému výsledku - vízii. Rozvíjame ju tým, že si stanovíme ciele.
Autor:Michal Kukula  • 04.02.2020  • Doba čítania 3 min

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám