BLOG

Hľadáte informácie, ktoré vám pomôžu s rozvojom vášho podnikania? Niekedy stačí urobiť malý krok, aby nastali veľké zmeny - podnetné čítanie pre strategický rozvoj firmy.

Na mesačnej báze prinášame rady, praktické tipy ale aj zamyslenia na aktuálne témy. Poznanie správnych nástrojov pre riadenie firmy vám ukáže, kam máte smerovať svoju pozornosť, aby firma fungovala čo najefektívnejšie.

Akčný plán na ochranu firmy #COVID19

Opatrenia okolo nového korona vírusu priniesli veľa komplikácií a neistoty. Keďže väčšina našich klientov pôsobí v oblasti výroby, uvádzame odporúčania určené primárne im; princípy sú však všeobecne použiteľné pre všetky spoločnosti. Pár firmám sa naskytla trhová príležitosť, ale väčšine podnikov to spôsobí zníženie tržieb a potrebu zavedenia ochranných opatrení.
Autor:Michal Kukula  • 23.03.2020  • Doba čítania 9 min

Opatrenia vlády a EÚ na zmiernenie následkov reštrikcií v súvislosti s COVID-19

V súvislosti s navrhovanými a prijatými vládnymi opatreniami, vzniká množstvo otázok a nejasností. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa súčasnej situácie a jej dosahu na vaše podnikanie, obráťte sa na nás, navrhneme vám konkrétne opatrenia. Prvú odbornú konzultáciu radi poskytneme bezplatne.
Autor:Michal Kukula  • 23.03.2020  • Doba čítania 7 min

Ako efektívne pracovať na home office

Všetci neustále hovoríme o výhodách elektronickej doby - rýchla donáška jedla, dostupnosť produktov online takmer bez obmedzenia, možnosť rýchlej komunikácie. Teraz máme príležitosť si naplno otestovať jej limity a výhody.
Autor:Ľudmila Richwine  • 23.03.2020  • Doba čítania 5 min

Právne aspekty režimu pracovníkov a zmluvných záväzkov v súvislosti s novým koronavírusom (COVID-19)

S príchodom pandémie vzniká mnoho otázok a firmy nevedia, aký postoj majú v novovzniknutej situácii z právneho hľadiska zaujať. Prinášame vám preto praktické rady a riešenia - aké preventívne opatrenia by mal zamestnávateľ prijať, či môže zamestnanec odmietnuť dostaviť sa na pracovisko alebo ako postupovať v prípade nariadenia karanténneho opatrenia.
Autor:Mária Kukulová  • 23.03.2020  • Doba čítania 11 min

Ako byť skutočne úspešný

Máme za sebou prvý mesiac roka. Na jeho začiatku, nech sa to zdá byť akokoľvek iracionálne, si väčšina z nás dáva novoročné predsavzatia. Nový rok si spájame s novým začiatkom a od predsavzatí si sľubujeme motiváciu smerujúcu k želanému výsledku - vízii. Rozvíjame ju tým, že si stanovíme ciele.
Autor:Michal Kukula  • 04.02.2020  • Doba čítania 3 min

KONTAKT

+421 905 421905

KANCELÁRIE

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

nebotra consulting s.r.o.
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'16.8" E19°08'31.3"