BLOG

Hľadáte informácie, ktoré vám pomôžu s rozvojom vášho podnikania? Niekedy stačí urobiť malý krok, aby nastali veľké zmeny - podnetné čítanie pre strategický rozvoj firmy.

Radi sa s vami podelíme o rady, praktické tipy, ale aj zamyslenia na aktuálne témy. Poznanie správnych nástrojov pre riadenie firmy vám ukáže, kam máte smerovať svoju pozornosť, aby firma fungovala čo najefektívnejšie.

Opatrenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)

Vláda SR spracovala viacero záchranných balíkov pre rôzne skupiny podnikateľov a občanov. Po opätovnom vyhlásení núdzového stavu je stále možné čerpať pomoc z jednotlivých opatrení.
Autor:Mária Kukulová  • 14.10.2020  • Doba čítania 16 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Priority finančnej podpory EÚ na roky 2021 - 2027

V tomto roku sa končí sedemročné programové obdobie a prípravy na financovanie z verejných zdrojov na roky 2021 – 2027 sú v plnom prúde, hoci ovplyvňované novými spoločenskými výzvami, ktoré rok 2020 celosvetovo priniesol. Rozpočet preto odráža priority Európy, ktoré sú dôležité na zabezpečenie udržateľného oživenia.
Autor:Matej Hotovčin  • 22.09.2020  • Doba čítania 3 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Ako sa brániť negatívnemu pôsobeniu entropie na Vašu firmu

Stalo sa Vám, že z firmy začali odchádzať tí najschopnejší pracovníci? Všimli ste si rastúci tlak na zmeny a inovácie v podniku? Zaregistrovali ste, že si zamestnanci začali po čase vysvetľovať veci po svojom?
Autor:Michal Kukula  • 30.06.2020  • Doba čítania 5 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Social distancing - príležitosť pre zmenu biznis modelu a rozšírenie predajných kanálov

V súvislosti s koronavírusom sa hovorí, že len urýchlil už aj tak nevyhnutné smerovanie vo viacerých odvetviach. Jeden z firemných benefitov v podobe home-officu sa stal nutnosťou, nakupovanie online vzrastá raketovou rýchlosťou. Aká je predikcia po ukončení pandémie? Sme pri zrode nových pracovno-spoločenských návykov alebo ide len o dočasný trend?
Autor:Ľudmila Richwine  • 27.04.2020  • Doba čítania 3 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Právne aspekty režimu pracovníkov a zmluvných záväzkov v súvislosti s novým koronavírusom (COVID-19)

S príchodom pandémie vzniká mnoho otázok a firmy nevedia, aký postoj majú v novovzniknutej situácii z právneho hľadiska zaujať. Prinášame vám preto praktické rady a riešenia - aké preventívne opatrenia by mal zamestnávateľ prijať, či môže zamestnanec odmietnuť dostaviť sa na pracovisko alebo ako postupovať v prípade nariadenia karanténneho opatrenia.
Autor:Mária Kukulová  • 23.03.2020  • Doba čítania 11 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Akčný plán na ochranu firmy #COVID19

Opatrenia okolo nového korona vírusu priniesli veľa komplikácií a neistoty. Keďže väčšina našich klientov pôsobí v oblasti výroby, uvádzame odporúčania určené primárne im; princípy sú však všeobecne použiteľné pre všetky spoločnosti. Pár firmám sa naskytla trhová príležitosť, ale väčšine podnikov to spôsobí zníženie tržieb a potrebu zavedenia ochranných opatrení.
Autor:Michal Kukula  • 23.03.2020  • Doba čítania 9 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Opatrenia vlády a EÚ na zmiernenie následkov reštrikcií v súvislosti s COVID-19

V súvislosti s navrhovanými a prijatými vládnymi opatreniami, vzniká množstvo otázok a nejasností. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa súčasnej situácie a jej dosahu na vaše podnikanie, obráťte sa na nás, navrhneme vám konkrétne opatrenia. Prvú odbornú konzultáciu radi poskytneme bezplatne.
Autor:Michal Kukula  • 23.03.2020  • Doba čítania 7 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Ako efektívne pracovať na home office

Všetci neustále hovoríme o výhodách elektronickej doby - rýchla donáška jedla, dostupnosť produktov online takmer bez obmedzenia, možnosť rýchlej komunikácie. Teraz máme príležitosť si naplno otestovať jej limity a výhody.
Autor:Ľudmila Richwine  • 23.03.2020  • Doba čítania 5 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

Ako byť skutočne úspešný

Máme za sebou prvý mesiac roka. Na jeho začiatku, nech sa to zdá byť akokoľvek iracionálne, si väčšina z nás dáva novoročné predsavzatia. Nový rok si spájame s novým začiatkom a od predsavzatí si sľubujeme motiváciu smerujúcu k želanému výsledku - vízii. Rozvíjame ju tým, že si stanovíme ciele.
Autor:Michal Kukula  • 04.02.2020  • Doba čítania 3 min
Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov

KONTAKT

+421 905 421 905

KANCELÁRIE

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

nebotra consulting s.r.o.
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'16.8" E19°08'31.3"