Robíme ťažké
rozhodnutia ľahšími

Býva náročné vystúpiť z každodenných povinností a pozrieť sa na veci z nadhľadu. Správne rozhodnutia stoja na vedomostiach a skúsenostiach.

Hľadáme a rozvíjame podnikateľský potenciál našich klientov. Zmyslom je, aby pracovali efektívnejšie - z hľadiska postupov alebo hospodárenia a s dobrým pocitom. Partnerom pomáhame dosahovať úspory, zvyšovať pridanú hodnotu, rozvíjať obchodné aktivity a nájsť nové odbytové kanále.

Skóre rozvoja

Objavte riziká a príležitosti rozvoja Vašej firmy.

Bezplatný online nástroj Vám umožní nielen pomenovať stav Vašej spoločnosti, ale aj získať praktické odporúčania pre rozvoj vášho podniku. Vyvinuli sme ho spolu s expertmi v 9 najdôležitejších oblastiach fungovania každej firmy.

Objavte vaše skóre

Vybrané referencie

Členstvá a partnerstvá

Naša spoločnosť sa riadi štandardmi normy

Filantropia

Chceme, aby z nášho úspechu mali úžitok aj iní. Sme za férový prístup v obchode a za spoločenskú zodpovednosť firiem voči ľuďom a životnému prostrediu v mieste svojho pôsobenia. Počas existencie našej spoločnosti sme vo forme finančných aj nefinančných darov podporili nasledujúce projekty a organizácie:

Kontakt

+421 905 421 905

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2