Chcete získať eurofondy
pre vaše podnikanie?

Už 20 rokov pomáhame firmám čerpať prostriedky z rôznych
grantových programov na Slovensku a aj priamo z Bruselu.

Spoľahlivo Vás prevedieme celým procesom čerpania grantov - zorientujeme vás v možnostiach, vyberieme ten správny zdroj a hlavne - projekty vieme pripraviť tak,
aby uspeli. Úspešnosť projektov máme stabilne cez 90% a to vďaka vlastnej metodike.

Zabezpečíme pre vás aj verejné obstarávanie, všetku potrebnú administratívu a súčinnosť
pri kontrolách.

Aktuálne výzvy na financovanie projektov

Ako pracujeme - eurofondy bez starostí

  • 1.V prvom rade Vás pozývame na nezáväzné stretnutie pri dobrej káve.
    Radi Vám ľudsky vysvetlíme, ako to chodí a čo môžete získať.
  • 2.Ak nám vzájomná spolupráca bude dávať význam, tak Vás potrebujeme spoznať - v tom nám pomôže krátka analýza. Radi našu prácu robíme poriadne.
  • 3.Potom sa pustíme do práce - naše skúsenosti, vedomosti a vlastná metodika budú slúžiť Vám. Upozorníme Vás na nezrovnalosti, ktoré by mohli znamenať krátenie dotácie.
  • 4.Strážime za Vás termíny, odbremeníme Vás od byrokracie a hlavne, nenecháme Vás
    v tom ani v prípade kontroly, riešime problémy.
Pozývame Vás na dobrú kávu, porozprávame sa o Vašom zámere. Aby sme Vám dali čo najpresnejšie informácie, vyplňte, prosím, vopred tento formulár zámeru. Prijať pozvanie a vyplniť formulár
Financie sú palivom podnikania. Radi Vám priblížime aj možnosti získania financovania z bankových zdrojov aj investorských peňazí. Dohodnite si konzultáciu

Ako sme pomohli

Nákup inovatívnej výrobnej technológie - výrobná a baliaca linka

Lokalita

Západné Slovensko

Rozpočet

7,2 mil. eur

Intenzita pomoci

50%

Vyplatený príspevok

3,6 mil. eur

Oblasť: Výroba potravín / Potravinársky priemysel
Dĺžka realizácie: 18 mesiacov

Popis projektu
Klient videl možnosť rastu na zahraničných trhoch a potreboval výrazne rozšíriť výrobné kapacity a vďaka eurofondom získať konkurenčnú výhodu.

Poskytnuté služby
  • nájdenie zdroja financovania
  • odporúčania na nastavenie projektu
  • spracovanie ŽoNFP a príloh
  • zabezpečenie procesu verejného obstarávania
  • administratívna realizácia projektu
  • kontrola na mieste
  • následné monitorovacie správy

Nákup inovatívnej technologickej linky - strojárska výroba

Lokalita

Stredné Slovensko

Rozpočet

3,4 mil. eur

Intenzita pomoci

50%

Vyplatený príspevok

1,7 mil. eur

Oblasť: Strojárstvo/Energetika
Dĺžka realizácie: 12 mesiacov

Popis projektu
Modernizácia, rozšírenie a automatizácia výroby vodičov - zvýšenie konkurencieschopnosti na domácich aj zahraničných trhoch zvýšením efektivity a znížením chybovosti a mzdových výdavkov.

Poskytnuté služby
  • nájdenie zdroja financovania
  • odporúčania na nastavenie parametrov projektu
  • spracovanie ŽoNFP vrátane povinných príloh
  • administratívna realizácia projektu
  • kontrola na mieste
  • obdobie udržateľnosti
  • vládny audit

Výskum procesov na fotokatóde s konverziou na energonosič

Lokalita

Stredné Slovensko

Rozpočet

1,8 mil. eur

Intenzita pomoci

95%

Vyplatený príspevok

1,71 mil. eur

Oblasť: Elektrotechnický priemysel
Dĺžka realizácie: 24 mesiacov

Popis projektu
Klient chcel preskúmať možnosti využitia nových vedomostí v oblasti elektrotechniky a ich aplikácie v sektore nosičov energie.

Poskytnuté služby
  • identifikácia zdroja financovania
  • odporúčania na nastavenie projektu
  • spracovanie ŽoNFP vrátane povinných príloh
  • zastrešenie administratívnej realizácie projektu
  • následné monitorovacie správy

Inovácia výrobných procesov a medzinárodná certifikácia

Lokalita

Východné Slovensko

Rozpočet

92 tis. eur

Intenzita pomoci

85%

Vyplatený príspevok

78,2 tis. eur

Oblasť: Strojárska výroba
Dĺžka realizácie: 8 mesiacov

Popis projektu
Zvýšenie výkonnosti podniku implementáciou certifikácie podľa medzinárodných štandardov a noriem.

Poskytnuté služby
  • nájdenie zdroja financovania
  • odporúčania na nastavenie projektu
  • spracovanie ŽoNFP a príloh
  • realizácia prieskumu trhu
  • administratívna realizácia projektu
  • kontrola na mieste
  • následné monitorovacie správy

Výstavba výrobných priestorov a nákup spracovateľskej technológie

Lokalita

Stredné Slovensko

Rozpočet

1,9 mil. eur

Intenzita pomoci

50%

Vyplatený príspevok

950 tis. eur

Oblasť: Výroba potravín/Potravinársky priemysel
Dĺžka realizácie: 14 mesiacov

Popis projektu
Rozšírenie chovu bio hovädzieho dobytka a spracovanie mäso, výroba mäsových výrobkov - výstavba chovných a výrobných priestorov, nákup automatizovanej technológie do výroby.

Poskytnuté služby
  • odporúčania na nastavenie parametrov projektu
  • spracovanie ŽoNFP vrátane príloh
  • zabezpečenie procesu verejného obstarávania
  • administratívna realizácia projektu
  • kontrola na mieste
  • následné monitorovacie správ

Rekonštrukcia výrobných priestorov a zmena palivovej základne na OZE

Lokalita

Východné Slovensko

Rozpočet

1,6 mil. eur

Intenzita pomoci

60%

Vyplatený príspevok

960 tis. eur

Oblasť: Strojárska výroba
Dĺžka realizácie: 13 mesiacov

Popis projektu
Zateplenie výrobných budov a výstavba nového energetického zariadenia na báze OZE pre vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla.

Poskytnuté služby
  • identifikácia zdroja financovania
  • odporúčania na nastavenie projektu
  • spracovanie ŽoNFP a príloh
  • zabezpečenie procesu verejného obstarávania
  • zastrešenie administratívnej realizácie projektu
  • následné monitorovacie správy

Výskum v oblasti povrchových úprav a zvárania

Lokalita

Východné Slovensko

Rozpočet

2,6 mil. eur

Intenzita pomoci

95%

Vyplatený príspevok

2,47 mil. eur

Oblasť: Automotive
Dĺžka realizácie: 32 mesiacov

Popis projektu
Výskum v oblasti ochrany výrobkov a materiálov v priemysle zabezpečenou ochranou proti korózii povrchovými úpravami a vytvorenie výskumno-vývojového pracoviska zameraného na výskum nových progresívnych metód v oblasti zvárania.

Poskytnuté služby
  • odporúčania na nastavenie projektu
  • spracovanie ŽoNFP a povinných príloh
  • realizácia prieskumu trhu
  • zastrešenie administratívnej realizácie projektu
  • kontrola na mieste

Nákup technológie na spracovanie plastov

Lokalita

Západné Slovensko

Rozpočet

3,1 mil. eur

Intenzita pomoci

50%

Vyplatený príspevok

1,55 mil. eur

Oblasť: Spracovanie odpadov
Dĺžka realizácie: 16 mesiacov

Popis projektu
Vybudovanie moderných kapacít na automatizované spracovanie plastových odpadov.

Poskytnuté služby
  • nájdenie zdroja financovania
  • odporúčania na nastavenie projektu
  • spracovanie ŽoNFP a príloh
  • zabezpečenie procesu verejného obstarávania
  • administratívna realizácia projektu
  • kontrola na mieste
  • následné monitorovacie správy

Výskum technológií na podporu cirkulárnej ekonomiky

Lokalita

Západné Slovensko

Rozpočet

1,4 mil. eur

Intenzita pomoci

95%

Vyplatený príspevok

1,33 mil. eur

Oblasť: Spracovanie odpadov a likvidácia environmentálnych záťaží
Dĺžka realizácie: 36 mesiacov

Popis projektu
Výskum inovatívnych technológií za účelom zníženia negatívnych environmentálnych dopadov strojárskeho a automobilového priemyslu.

Poskytnuté služby
  • nájdenie zdroja financovania
  • odporúčania na nastavenie projektu
  • spracovanie ŽoNFP vrátane povinných príloh
  • zabezpečenie prieskumu trhu
  • zastrešenie administratívnej realizácie projektu
  • následné monitorovacie správy

Nákup inovatívnej polygrafickej technológie

Lokalita

Stredné Slovensko

Rozpočet

1,7 mil. eur

Intenzita pomoci

50%

Vyplatený príspevok

850 tis. eur

Oblasť: Polygrafický priemysel
Dĺžka realizácie: 11 mesiacov

Popis projektu
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti nákupom inovatívnej polygrafickej technológie pre oblasť tlačiarenskej výroby.

Poskytnuté služby
  • nájdenie zdroja financovania
  • odporúčania na nastavenie projektu
  • spracovanie ŽoNFP vrátane povinných príloh
  • zabezpečenie prieskumu trhu
  • zastrešenie administratívnej realizácie projektu
  • následné monitorovacie správy

Modernizácia výrobnej linky vo farmaceutickom priemysle

Lokalita

Východné Slovensko

Rozpočet

7,8 mil. eur

Intenzita pomoci

50%

Vyplatený príspevok

3,9 mil. eur

Oblasť: Farmaceutický priemysel
Dĺžka realizácie: 19 mesiacov

Popis projektu
Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu zavedením inovatívnych a vyspelých technológií vo výrobe farmaceutických produktov.

Poskytnuté služby
  • odporúčania na nastavenie projektu
  • kontrola ŽoNFP vrátane povinných príloh
  • koordinácia administratívnej realizácie projektu

Zriadenie výrobného a inovačného centra

Lokalita

Stredné Slovensko

Rozpočet

2,5 mil. eur

Intenzita pomoci

50%

Vyplatený príspevok

1,25 mil. eur

Oblasť: Strojársky priemysel / Stavebný priemysel
Dĺžka realizácie: 23 mesiacov

Popis projektu
Vybudovanie inovatívneho výrobného a servisného centra v oblasti výstužných prvkov.

Poskytnuté služby
  • nájdenie zdroja financovania
  • odporúčania na nastavenie projektu
  • spracovanie ŽoNFP vrátane povinných príloh
  • zabezpečenie prieskumu trhu
  • zastrešenie administratívnej realizácie projektu

Vybrané referencie

Skóre rozvoja

Objavte riziká a príležitosti rozvoja Vašej firmy.

Bezplatný online nástroj Vám umožní nielen pomenovať stav Vašej spoločnosti, ale aj získať praktické odporúčania pre rozvoj Vášho podniku. Vyvinuli sme ho spolu s expertmi v 9 najdôležitejších oblastiach fungovania každej firmy.

Objavte vaše skóre

Členstvá a partnerstvá

Naša spoločnosť sa riadi štandardmi normy

Filantropia

Chceme, aby z nášho úspechu mali úžitok aj iní. Sme za férový prístup v obchode a za spoločenskú zodpovednosť firiem voči ľuďom a životnému prostrediu v mieste svojho pôsobenia. Počas existencie našej spoločnosti sme vo forme finančných aj nefinančných darov podporili nasledujúce projekty a organizácie:

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám