SLUŽBY

CONSULTING A FUNDRAISING
SPRACOVANIE ZÁMERU
PREDIMPLEMENTAČNÝ AUDIT
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
RIADENIE PROJEKTU
OPTIMALIZÁCIA PROCESOV
HODNOTENIE A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

CYKLUS
SLUŽIEB

CONSULTING A FUNDRAISING

Využite potenciál svojho projektu naplno. Vyhnite sa nástrahám, ktoré by vás stáli čas, energiu i prostriedky. Budeme Vás navigovať v širokých možnostiach financovania, či už návratných alebo nenávratných. Zorientujeme Vás v ponuke súkromných (bankové zdroje, private equity, súkromní investori), ako aj verejných zdrojov (štrukturálne fondy Európskej únie, investičná pomoc, dotácie).

MÁM ZÁUJEM

SPRACOVANIE ZÁMERU

Vo vytipovaní a realizácii investičných či iných zámerov máme dlhoročnú expertízu. Vďaka odbornosti našich konzultantov a rôznym oblastiam pôsobenia našich klientov, Vám dokážeme poskytnúť široký rozsah riešení a overených postupov.

Kvalitná príprava zámeru pre bankové, investorské alebo eurofondové financovanie je pri jeho posudzovaní základnou konkurenčnou výhodou. Keďže tu najviac platí, že šťastie praje pripraveným, zúročíme optimálne nastavenie projektu vytvorené vo fáze consultingu a fundrasingu. Dôraz kladieme nielen na to, aby bol projekt schválený, ale najmä na jeho plynulú realizáciu.

MÁM ZÁUJEM

PREDIMPLEMENTAČNÝ AUDIT

Od prípravy projektu k jeho realizácii spravidla ubehne dlhšia doba a preto je úlohou predimplementačného auditu podrobné zanalyzovanie schváleného projektu. To spočíva v identifikácii možných komplikácií v jednotlivých fázach projektu, na ktoré by sa prišlo až počas realizácie. Takto sa vyvarujeme situácii, ktoré by mohli mať dopad vo forme zbytočných dodatočných nákladov alebo dokonca znemožnili realizáciu zámeru.

MÁM ZÁUJEM

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dôležitá fáza projektu – možnosť zníženia ceny a eliminácie nekompetentných dodávateľov. Zabezpečíme pre Vás komplexný priebeh procesu VO, prípravu súťažných podkladov a zmlúv s víťaznými uchádzačmi, komunikáciu s príslušnými inštitúciami. Dôležitá je nielen znalosť zákona, ale predovšetkým aktuálnej aplikačnej praxe konkrétnych orgánov, s cieľom úspešného priebehu a maximálneho skrátenia doby trvania VO.

MÁM ZÁUJEM

RIADENIE PROJEKTU

S realizáciou projektu súvisí aj množstvo vykazovania a administratívy. Za chod celého projektu preberáme zodpovednosť my a Vy nemusíte viazať a školiť vlastných zamestnancov. Harmonogram činností, dohľad nad termínmi, nastavenie cashflow - výsledkom je hladký priebeh Vášho projektu, predchádzanie prieťahom a kráteniam príspevkov.

MÁM ZÁUJEM

OPTIMALIZÁCIA PROCESOV

Úspech v podnikaní si vyžaduje kontinuálne alebo skokové zlepšovanie vykonávaných činností. K dispozícii máme obmedzený čas a je na nás, ako efektívne ho dokážeme využiť. Výstupom zdokonaľovania prevádzkových podmienok je individuálny súbor cieľov a opatrení, ale najmä zvýšenie výkonnosti, flexibility, kvality a zníženie nákladov. Takto budete môcť lepšie uspokojiť potreby Vašich zákazníkov, zrýchliť dodávku alebo informovanosť klientov, zlepšiť vnútropodnikovú komunikáciu a dosiahnuť motiváciu a uspokojenie z práce. Kľúčovým aspektom zlepšovania je vzdelávanie - hodnotenie a vzdelávanie zamestnancov.

MÁM ZÁUJEM

HODNOTENIE A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Ľudia sú najhodnotnejším aktívom spoločností. Systematický rozvoj spolupracovníkov Vám umožní delegovať viac činností a zodpovedností na nižšie úrovne riadenia a Vy sa budete môcť venovať tomu, čo Vás na podnikaní najviac baví. Vzhľadom na množstvo času, ktoré trávime prácou, je cieľom osobnostného rozvoja robiť to, čo nám ide najlepšie a pri čom sa zároveň najlepšie cítime. Dobre vyskladaný tím je obrovskou konkurenčnou výhodou.

Informácie o moderných metódach hodnotenia a ponuku konkrétnych školení nájdete tu

MÁM ZÁUJEM

ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

Naša spoločnosť sa riadi štandardmi normy


  • ISO/IEC 27001:2005

  • ISO 9001:2008

FILANTROPIA

Chceme, aby z nášho úspechu mali úžitok aj iní. Sme za férový prístup v obchode a za spoločenskú zodpovednosť firiem voči ľuďom a životnému prostrediu v mieste svojho pôsobenia.

Spoločnosť nebotra s.r.o. si 15. októbra 2009 prebrala cenu v rámci rebríčka TOP firemný filantrop 2009 v špeciálnej kategórii najväčší firemný darca v pomere k hrubému zisku www.klubfiremnychdarcov.sk.

Počas existencie našej spoločnosti sme vo forme finančných aj nefinančných darov podporili nasledujúce projekty a organizácie:

KONTAKT

+421 905 421905

KANCELÁRIE

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

nebotra consulting s.r.o.
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'16.8" E19°08'31.3"